Инвестиционно предложение

16.01.2020
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение…
пълен текст ›

Kонкурс за офицери във Военно-географската служба

19.11.2019

Заповед за изземване по чл.65

19.11.2019

Обява за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър

06.11.2019
Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 08.01.2020 г. и 09.01.2020 г.…
пълен текст ›

Обява за вакантни длъжности за СКС

24.10.2019

Обява за вакантна длъжност за СКС

09.10.2019
Обява за вакантна длъжност за СКС, военно формирование 54630 – Бургас
пълен текст ›

Обява за провеждане на обществено обсъждане на проект на ПУП

01.10.2019
Обява за провеждане на обществено обсъждане на проект на ПУП – ИПР, ПР, ПРЗ и ПП за трасе на отливен канал клон 412 за обект: “Изграждане на ВиК мрежа на с.Бусманци на територията на район „Искър“ и район „Слатина“, съгласно Заповед №РИС19-РД56-156/26.09.2019г.…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение

30.09.2019
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"