Обявление заповед по чл.65

21.08.2019

Юрисконсулт в отдел „Правно- нормативно обслужване“

14.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Искър“ , със седалище и адрес: гр. София, п.к.1592 , бул. „Кръстю Пастухов” No18 , на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от…
пълен текст ›

Главен специалист „Гражданско състояние“

05.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Район „Искър“ - Столична община ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ Главен специалист „Гражданско състояние“ в отдел „Административно и информационно обслужване“ 1.Минимални изисквания за заемане на длъжността: -…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение

18.06.2019
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и във връзка с писмо от компетентния орган по опазване на околната среда РИОСВ - София, район…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение

17.06.2019
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър" Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от…
пълен текст ›

Обява войнишки длъжности

17.06.2019

Обява за оркестранти

17.06.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

05.06.2019

Архив "Обявления и заповеди"