Заповед

2018-05-08

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2018-05-04
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Район „Искър” София, б ул. ”К ръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел . : 979 13 10 Дв бр. 37/04.05.2018 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е   СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ. 1 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ…
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЕ

2018-02-22
Уважаеми съграждани, Във връзка с постъпили множество сигнали в администрацията на Район "Искър"-СО за извършване на сеч на тополи в територии, в близост до моста за с. Бусманци и река Искър ви уведомявам: В Столична община е постъпила информация от ТП Държавно горско…
пълен текст ›

Архив на важни съобщения