Обява за обществено обсъждане

2019-05-28

ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе–Караулката“: заличавана на кв. 1 и изменение на УПИ ХХ2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ2569 – „за ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв. 1а, нов УПИ ХХІІІ „за озеленяване и техническа инфраструктура“ в нов кв.1 и изменение на улици от о.т.406 до о.т.408 и от о.т.27а – о.т.27 – о.т. 28