Съобщение за одобряване на проект за ИПРЗ и ПИУР м. "Цариградско шосе-Караулката"

2019-09-10