До 16 ноември се удължава срокът за подаване на заявления в кампанията по набиране на преброители и контрольори за преброяването през 2021 г.

2020-10-29

До 16 ноември се удължава срокът за подаване на заявления в кампанията за набиране на преброители и контрольори във връзка с предстоящото  преброяване на населението и жилищния фонд, което ще се проведе през януари и  февруари 2021г.


Във връзка с епидемиологичната обстановка и специфични проблеми по места се налага удължаване на срока за набиране на преброители, съобщават от ръководството на Националния статистически институт.

Пакетът с документи, включително информация за цени/ставки по дейности, може да бъде изтеглен от  сайта на Преброяване 2021.
Заявленията и другите документи за кандидатстване освен от сайта на НСИ могат да се получат и на място в деловодството на СО-район "Искър".

Заявленията могат да се подават всеки работен ден между 8:30 и 17:00 в Район „Искър" – СО, София, бул. „Кръстю Пастухов " №18, в деловодството на СО-район „Искър". или на е-mail: info@raioniskar.bg.