СЪОБЩЕНИЕ

2018-05-23

​ 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район „Искър”

София, бул. ”Кръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел.: 979 13 10; 979 07 11

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

 

          На 18 май стартира процедурата за кандидатстване по Програма „Зелена София“ за 2018г. Целта на Програмата е да се облагородят, озеленят прилежащите към блоковете зелени площи и подмяна на елементите на парковото обзавеждане. Това може да се случи с активното участие на гражданите .

Бенефициенти по Програмата могат да бъдат етажни собствености регистрирани в районната администрация и НПО регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за читалищата.

С Програма „Зелена София“ и с подкрепата на администрацията на район „ Искър“- СО може да създадете ваш красив оазис от зеленина.

Краен срок за подаване на документите в администрацията на район „Искър“- СО е до 17,00 ч. на 18 юни 2018г.

 Кандидатствайте!

      За повече информация ползвайте прикачения линк:                                        

                https://www.sofia.bg/…/…/content/programa-zelena-sofia-2018…

 

 

  Ивайло Цеков

  Кмет на район „Искър“- СО