СЪОБЩЕНИЕ

2018-10-08

На 07 и 08 октомври 2018г. е извършено премахване на тополи, попадащи на територията на спортна площадка и на алея към детска площадка в парка при 108-мо СОУ. Теренът е общинска собственост. Дърветата са саморасли в асфалта и в оградата на спортната площадка, със суховършия, заболявания и са опасни за преманаващите. Като се има предвид близостта на тополите до училище и детски площадки, беше наложително тяхното премахване.

Предстои облагородяване на прилeжащата територия и извършване на реконструкция на 2 бр. детски площадки.

 

ИВАЙЛО ЦЕКОВ

КМЕТ НА СО- РАЙОН „ИСКЪР“